Ansökan med 34 parter inlämnad

Efter mycket arbete under 2015 har nu en ansökan och efterföljande kompletteringar nu lämnats in till Tillväxtverket och sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektansökan Ren kustlinje utgör en bred partnerskapssamverkan mellan totalt 34 svenska, danska och norska aktörer runt Kattegatt och Skagerrak med marint avfall som gemensam utmaning. Huvudansvarig partner (Lead Part) för projektet är Sotenäs kommun. Tillsammans har man nu ansökt om medel från EU-programmet. Svar väntas i början av december 2015.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter