Ren kustlinje beviljas EU-stöd

Ren kustlinje har tillsammans med 9 andra projekt beviljats medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Ren kustlinje är ett samverkansprojekt mellan 34 svenska, danska och norska aktörer runt Kattegatt och Skagerrak med marint avfall som gemensam utmaning.

Projektet kommer bland annat att utveckla gemensamma forskningsmetoder, hitta nya metoder för att minska marint skräp och för att implementera dessa i de offentliga förvaltningarna.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter