Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i havet? I så fall har miljødirektoratet penger!

Miljødirektoratet deler i år ut 15 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling.
I fjor mottok vi nærmere hundre søknader fra engasjerte strandryddere over hele landet. 21 prosjekter fikk støtte.

Hva kan man søke om?
Tilskuddsmidlene kan gå til oppryddingstiltak både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.
Vi ønsker også å støtte forebyggingstiltak som informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops, men hovedsakelig de som er rettet mot spesifikke sektorer, næringer eller avfallstyper.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, og offentlige foretak og bedrifter kan søke om støtte til denne ordningen. Nedre søknadssum er 250 000 kroner.
Flere kan gå sammen om å levere en søknad, men én må stå ansvarlig.
Send inn søknad her innen 7. mars 2016

– I fjor fikk vi inn mange svært gode søknader. Vi håper folk er like ivrige i år. Marin forsøpling gjør stor skade på miljøet, vi trenger all den hjelp vi kan få til å få bukt med problemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les mer her.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter