– Problemets omfang er vanskelig å fastslå

Torsdag 10. mars åpnet utstillingen MARLISCO (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility) på fylkeshuset i Sarpsborg. Det er en omreisende utstilling som omhandler marin forsøpling.
Utstillingen, som er åpen og gratis for alle, er et samarbeidsprosjekt mellom Marlisco, Oslofjorden Friluftsråd, Interreg-prosjektet Ren Kustlinje og Østfold Fylkeskommune.

Opprinnelig var den en del av et stort internasjonalt prosjekt der 20 organisasjoner fra 15 land deltok. Deltakerne i MARLISCO representerte en sammensatt gruppe med bred geografisk dekning, inkludert lokale myndigheter, forskere, frivillige organisasjoner, produsenter, resirkulering og multimedieselskaper.

Hvordan kom MARLISCO-utstillingen til Norge?

MARLISCO var et 3-årig prosjekt (2012-2015), med formål om å skape oppmerksomhet, dialog, fremme medansvar og definere en felles visjon for bekjempelse av marint søppel.

– Problemets omfang er vanskelig å fastslå, men opptellinger gjennom OSPARs overvåkning av marint søppel i Norge viser at over 90 % av det som havner på strendene i Oslofjorden består av plast. Så det er ingen tvil om, at vi med små endringer i vaner kan gjøre en stor forskjell for naturen og havet, hvis alle støtter opp og gjør noe, påpeker Liv-Marit Hansen i Oslofjordens Friluftsråd.

KIMO Danmark (Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon i Danmark) er en av flere gode samarbeidspartnerne til Oslofjordens Friluftsråd. KIMO Danmark representerer kystkommunenes interesser for å opprettholde og forbedre hav- og kystmiljø i Danmark. Siden 2013 har KIMO Danmark og Oslofjordens Friluftsråd samarbeidet om utfordringene knyttet til marint søppel gjennom interregionale prosjekter.

Hvorfor er den i Sarpsborg?

KIMO Danmark deltok i MARLISCO-prosjektet og da prosjektet ble avsluttet i juni 2015 fikk Oslofjordens Friluftsråd MARLISCO-utstillingen i gave, med ønske om at de kunne gi den et nytt liv i Norge. Utstillingen har tidligere vært på Europaturne i land som Danmark, Tyskland, Nederland, England, Irland, Portugal, Azorene, Italia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Tyrkia, Hellas og Kypros. Nå er den på fylkeshuset i Sarpsborg, i forbindelse med Interreg-prosjektet Ren Kustlinje.

«Et rent hav – Vår fremtid» 

Ren Kystlinje er et grenseoverskridende samarbeid rundt den felles utfordringen med marint avfall i området Öresund – Kattegat – Skagerak. Prosjektet kommer til å utvikle nye smartere og kostnadsbesparende metoder, modeller og teknikker for å håndtere det marine avfallet på en mer effektiv måte i fremtiden og skal jobbe med å redusere tilførselen og mengden marint avfall i havet og på stranden. 

–  Dette er et viktig prosjekt for alle mennesker og naturen. Å jobbe sammen med mange aktører og flere land vil resultatene bli bedre. Målet er en renere kyst og hav samtidig som innovative og effektive metoder skal utarbeides.
– Jeg har stor tro på at vi vil oppnå mye i løpet av disse tre prosjektårene. Dette er grunnen til at jeg ble politiker – å jobbe for bedre livsgrunnlag for mennesker og natur, sier fylkespolitiker Erik Skauen.

Gjennom et økende samarbeid har berørte parter i Öresund – Kattegat – Skagerak området gode forutsetninger for å skape en fungerende organisasjon og struktur for en økende og bedre håndtering av det marine avfallet. Gjennom forebyggende aktiviteter og fokus på økt gjenvinning og gjenbruk ønsker man å minske påvirkningen på miljøet og skape ny verdi fra det marine avfallet som er et stort internasjonalt miljøproblem.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter