Miljoner ton plast dumpas i havet

Flera miljoner ton plast dumpas årligen i havet. Enligt forskare kan de ökande mängderna få förödande konsekvenser.

Runt 80 procent av det skräp som hittas på västkustens stränder utgörs av plast, och mer kommer det att bli enligt Per Nilsson, forskare vid Göteborgs universitet.

– Andelen plast tenderar att öka. Så kommer det att bli i framtiden också. Mer och mer kommer att vara plast, säger han til SVT.

Ju mer plast som produceras desto mer hamnar i havet och på våra stränder. Enligt miljöforskningsinstitutet World watch institute producerades 299 miljoner ton plast i världen 2013. Av det hamnade mellan 10 och 20 miljoner ton i havet.

Plastens goda egenskaper så som styrka och hållbarhet blir i naturen särskilt skadliga. Plasten bryts ned mycket långsamt och kan ställa till stor skada på vägen, inte minst för djurlivet.

– Den tydligaste typen av skada vi ser än så länge är att fåglar, sälar och sköldpaddor snärjer in sig. Och det är ofta direkt dödligt, säger Per Nilsson til SVT.

”Det är omdiskuterat”
Det händer också att djur misstar plasten för föda. I magen kan plasten blockera mat- och luftvägar eller orsaka en falsk mättnadskänsla som gör att djuret inte får i sig den näring det behöver. Det finns också misstankar om att plasterna kan föra med sig gifter in i kroppen som kan färdas upp i näringskedjan.

– Det är omdiskuterat men det kan finnas en gifteffekt som kan leda till förgiftningssymptom, säger Per Nilsson til SVT.

Även sjöfarten och fisket påverkas av de stora plastmängderna i havet. Gamla nät, tampar och trasselbuntar fastar i propellrar och fiskeredskap. Enligt Hav- och vattenmyndigheten orsakar marint skräp skador på västkustfiskarnas fiskeredskap och fartyg för cirka 10 miljoner kronor om året.

– Det är så onödigt och dumt. Det är dålig hantering och en del slängs i med vilje och det är en typ av problem som vi inte borde ha.

Saken er først publisert hos SVT.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter