Kick-off for strandryddesesongen i Norge

Onsdag 4. mai skal klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpne Hold Norge Rents store strandryddedag. Åpningen er en del av kick-off for årets strandryddesesong.

Hver dag er en strandryddedag
Hver dag er en strandryddedag, og i Norge rydder engasjerte frivillige strender både langs kysten og i innlandet året rundt. Men sommerhalvåret er høysesong for strandrydding, og frivillige over hele landet planlegger å arrangere flere hundre ryddeaksjoner i månedene som kommer.

– Sammen med Oslofjordens Friluftsråd, Ragn-Sells, Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn ønsker Hold Norge Rent å markere strandryddesesongen med et høytidelig avspark, forteller daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Båttur og ryddeaksjon
Kick-off for strandryddesesongen finner sted i Ytre Hvaler nasjonalpark med oppmøte i Utgårdskilen og inkluderer båttur og ryddeaksjon. Det er elever fra 5. og 6. klasse ved Åttekanten skole og Oslofjordens Friluftsråd som står i spissen for ryddeaksjonen.

Komplett program:
13:45 Velkommen til Utgårdskilen
14:00 Åpning av Strandryddedagen og appeller
14:30 Båttransport til Grøtvika for rydding av marint avfall og grilling
16:00 Avslutning og retur til Utgårdskilen

Fra Hvaler til Nøtterøy
I tillegg til å foreta den offisielle åpningen av Strandryddedagen 2016, skal Vidar Helgesen også rydde strender på Nøtterøy under selve Strandryddedagen lørdag 7. mai.

– Vi setter stor pris på Vidar Helgesens engasjement for Strandryddedagen, og vi gleder oss til å rydde strender sammen med ham, sier Gulbransen.

Ny miljøstasjon og Grønn dag
I etterkant av arrangementet reiser klima- og miljøminister Vidar Helgesen videre for å åpne Sandbakken miljøstasjon på Kirkøy, og Hvaler kommune inviterer til Grønn dag ved Floren skole på Kirkøy.

Mer informasjon: Hvaler kommune

Påmelding
Alle som ønsker å delta på kick-off 4. mai, må melde seg på. Påmelding sendes til mari.osterheider@avfallnorge.no. NB! Arrangementet er nesten fullt.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter