Dyrt att hålla rent på stränderna

Nu kräver kommuner och länsstyrelser mer pengar för strandstädning. – Vi har fått indikationer på att skräpet i havet ökar och det är en stor kostnad för kommunerna att hålla jämna steg med inflödet, säger Ulrika Marklund, koordinator på Ren och attraktiv kust.

Varje år flyter mellan 4.000 och 8.000 kubikmeter skräp iland på västkusten. Skräpet färdas från stora delar av världen med strömmarna och fastnar bland stenar, klippor och i växtlighet.
Att få bort skräpet är både dyrt och svårt.

– Kostnaden att hålla rent på våra stränder är oerhört hög med tanke på otillgängligheten, säger Ulrika Marklund som också understryker att strandstädning är en av få åtgärder som hindrar skräpet från att hamna i havet igen.

Märker ut skräp
Ren och attraktiv kust är ett samarbete mellan tio kustkommuner i Bohuslän samt Göteborg. Arbetet startade efter att statligt stöd för städinsatser drogs in 2008.
Organisationen arbetar för att effektivisera arbetet med marint skräp. Tillsammans har kommunerna tagit fram ”Strandstädarkartan”, en interaktiv karta där medborgarna kan märka ut var det är skräpigt.
Om medborgarna själva städat kan kartan användas för att tala om för den aktuella kommunen var det finns fulla säckar att hämta upp.

Marint skräp
En viktig fråga för Ren attraktiv kust är också att få staten att åter ta ett större ansvar.

– Marint skräp kommer någon annanstans ifrån än kommunen där det landar. Vi jämför detta med andra typer av skräp som staten tar ansvar för som skräpet längs motorvägar och så vidare, säger Ulrika Marklund.

Ren och attraktiv kust får nu 3 miljoner om året under tre år från Havs- och vattenmyndigheten och Västra Götalandsregionen. Enligt deras egna beräkningar skulle de dock behöva runt 16 miljoner om året för att upprätthålla en ren kustlinje.

Även i naturreservaten saknas resurser för att hålla rent. 28 mil av Hallands kustlinje är naturreservat och Länsstyrelsen tvingas prioritera

Blir inte av med det

– Pengarna ska räcka till väldigt mycket; friluftsliv, markvård i naturreservaten. De insatserna är också viktiga för att kunna klara betinget med biologisk mångfald och tillgänglighet till naturen och så vidare, säger Henrik Malm som är naturreservatsförvaltare i Hallands län.

Länsstyrelsen i Halland fick under två år hjälp av arbetslag från Skogsstyrelsen. De plockade drygt 30.000 liter skräp i naturreservaten.

– Det var intressant att se att det var lika mycket skräp andra året som första. Behovet är återkommande vi blir inte av med det.

”Måste lyftas”
Länsstyrelsen och Bohuskommunerna efterlyser kontinuerligt stöd istället för projekt för att komma tillrätta med den skräpiga västkusten.

– Man får fundera på vilken prioritet det här ska ha. Vi från naturvårdens sida tycker såklart att det här måste lyftas upp. Vi måste få mer resurser till detta, säger Henrik Malm.

Regeringen avvaktar
Regeringen vill i nuläget inte uttala sig om ett eventuellt stöd då Naturvårdsverket just nu utreder frågan. Resultatet kommer att presenteras 31 oktober.

Artikkelen ble først publisert på SVT.se.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter