Översyn av norsk lagstiftning i kampen mot marin nedskräpning 

Under hösten 2016 har det i Norge pågått en översyn av norsk lagstiftning och tänkbara åtgärder i kampen mot den marina nedskräpningen.  Klima- og Miljødepartementet i Norge bjöd in ett flertal norska aktörer till att kommentera ett utkast med förslag på åtgärder utarbetat av Miljødirektoratet. Även projektet Ren Kustlinje bjöds in och har nu via den norska projektägaren Østfolds fylkeskommune lämnat in sitt svar med kommentarer till Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har i sitt arbete identifierat olika källor till marint avfall samt föreslagit olika åtgärder för att reducera tillflödet av avfall till den marina miljön. Totalt kom man fram till en lista med 22 förslag på åtgärder, från ny eller förändrad lagstiftning till förslag på utredningar för att skaffa mer kunskap.  

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter