Nå vil svenskene adoptere Kystlotteriet fra Norge

Lotteriet hvor folk kan vinne premier ved å plukke søppel i strandsonen skal testes ut langs den svenske vestkysten.

Kystlotteriet startet som et prosjekt i Østfold hvor folk kan vinne premierved å plukke søppel i strandsonen.

Anders Tysklind, som er nasjonalparksjef i Kosterhavets nasjonalpark, mener det er to store gevinster ved å prøve Kystlotteriet på den svenske vestkysten.

– Det ene er det åpenbare med at alt skrot som samles opp blir fjernet fra naturen, slik at det ikke kommer seg ut i sjøen igjen og blir brutt ned til små partikler. At søppel blir fjernet fra naturen er bra i seg selv, sier Tyskelind til NRK Østfold.

– Det andre er at det bidrar til både økte kunnskap og engasjementet. Det kan bidra til at allmenheten involverer seg mer i denne problemstillingen.

– Vi må endre vanene våre
Mens søppelryddingen i Hvalerskjærgården i stor grad baserer seg på frivillighet, betaler svenske kommuner firmaer for å rydde søppel langs kysten.

Det er likevel behov for å engasjere vanlige folk også i Sverige, sier Helena Bredin. Hun er prosjektleder for interregprosjektet Ren Kystlinje.

– Vi vil at flere skal få se hvor ille det faktisk ser ut, og at man dermed skal forstå betydningen av hvordan vi håndterer avfallet vårt. Vi må rett og slett endre vanene våre, sier hun til NRK.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter