Musslorna i höje å innehöll plast i alla färger

Ebbe Berglund och Viktor Fogelberg avslutar sin treåriga utbildning i miljövetenskap med ett examensarbete. Man har valt att studera förekomsten av plastfibrer i de allmänna dammusslorna både uppströms och nedströms Källbys reningsverk i Höje å i södra Sverige.

Idag vet vi att det finns väldigt mycket mikroplaster i havet men det är mindre känt att det finns mikroplast i vattendrag och sjöar. Ebbe Berglund och Viktor Fogelberg studier visar tyvärr att plastfibrer finns även här samt att koncentration var högre efter reningsverket än före. I alla de musslor som man plockade upp så hittade man totalt 1620 plastfibrer i olika färger. 1013 fibrer fanns i Värpinge och 607 några mil norrut på jämförelsestället i Genarp.

Examensarbetet redovisas idag 29 maj på Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC vid Lunds Universitet. Lite mer information om arbetet finns i en artikel i Sydsvenskan, se länk.   

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter