Våtmarkers funktion och möjlig avskiljning av mikroplatser

Våtmarker och dammar är viktiga i miljön. Våtmarkssystemen är en ekotjänst som kan ta hand om, samla upp, filtrera och rena vatten i vår miljö. Det är fastställt att mikroplaster finns i både dagvatten och i renat avloppsvatten. Hur mycket och i vilken andel mikroplatser finns i dagvatten beror på förhållanden i omgivningen och påverkas av många faktorer innan utsläpp till recipienter, om rening av dagvattnet saknas.

Kungsbacka kommun har studerat våtmarkens funktion och möjlighet till att avskilja mikroplaster. Identifierade källor till mikroplasten är däck- och vägslitage, nedskräpning, konstgjorda utomhusytor, industriell produktion och hantering av primärplast och ytbehandling och målning av byggnader m.m. Om detta och mycket mera finns att läsa i Kungsbackas sammanställning av det nuvarande kunskapsläget kring våtmarker och deras funktioner.
Trevlig läsning!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter