7 sätt att bidra till minskad nedskräpning

En liten broschyr som ger 7 generella tips till allmänheten på hur man kan bidra till minskad nedskräpning har tagits fram i projektet Ren Kustlinje.

Marin nedskräpning

Varje år hamnar kring 8 miljoner ton plast i haven. Bara de senaste tio åren har vi producerat mer plast än de senaste hundra åren. Om det fortsätter så här kommer vi att ha mer plast än fisk i haven 2050.
Genom vindar och vattendrag blir havet mottagare av stora delar av allt det skräp som slängs eller tappas.

Plasten i havet ställer till stor skada på djuren som lever där, då de lätt förväxlar plasten med mat.

Plast som används i ett par minuter kan ta århundraden att brytas ner i naturen.

Visste du att:
• 80 % av all plast i havet kommer från landbaserade källor.
• 5 badkar med skräp beräknas flyta i land längs Bohuskusten. Varje timme.
• Största delen av plasten är konsumentprodukter.
Källa: Greenpeace

7 sätt att bidra till minskad nedskräpning

1. Minimera mängden avfall
Fundera på vilka typer och mängder av produkter du använder och omger dig med i din vardag. Vid inköp tänk på vad du klara dig utan samt försök gör ett aktivt val och välja produkter som kan användas flera gånger och som är tillverkade i ett förnybart eller återvinningsbart material.

Försöka återbruka mer av det du redan har eller kan köpa av andra. Vårda dina kläder så de håller längre. När du inte vill ha kvar dina prylar - materialåtervinn om möjlighet finns.

2. Använd mindre plast
Vårt samhälle är beroende av plast men det finns allt för många tillfällen då vi klarar oss utan plasten. Vilka tillfällen ser du? Undvik gärna engångsmaterial i plast om det finns alternativ.

3. Ta ansvar för ditt avfall
Lämna alltid ditt avfall på avsedd plats och sortera enligt de anvisningar som finns. Om insamlingskärlen är fulla eller trasiga tag då med dig avfallet till nästa möjliga plats!

Påverka om du ser brister! Hur fungerar avfallshantering ut där du bor/vistas? Finns det brister som lätt kan åtgärdas? Ta kontakt och säg din mening och ge tips till förbättringar J.

4. Plocka skräp
Ett enkelt sätt att bidra är att plocka upp skräpet du ser! Ta med dig en påse ut på promenaden, till stranden och skogen så är du alltid redo att göra en insats för att minska den allmänna nedskräpningen. Uppmana gärna din omgivning till att göra detsamma eller varför inte göra det till en gemensam aktivitet på en utflykt J.

5. Rapportera hur det ser ut
Hjälp oss att samla in statistik på hur mycket marint skräp som finns på våra stränder:
Håll Sverige Rent samlar via sin hemsida in statistik på hur mycket strandskräp som plockas upp utmed Sveriges kuster. Gå in på www.hsr.se/radda-haven-med-oss/rapportera-hur-mycket-skrap-ni-plockat och lämna ditt ”bidrag”.

Befinner du dig utmed Sveriges västkust rekommenderar vi att du använder dig av Strandstädarkartan. Här kan du rapportera hur det ser ut – från städbehov till färdigstädad strand. Kan du inte själv städa eller transportera bort skräpet så finns det aktörer som läser av kartan och ombesörjer detta!

Kartan är en väldigt viktig källa till kunskap om hur det faktiskt ser ut utmed västkusten, Sveriges värst drabbade kust.

Din rapportering är viktig för oss så gå in på www.renkust.se och börja rapportera!

Nedskräpat uppåt land? Hör av dig till den kommun du befinner dig i och hör hur du och eller kommunen kan göra en insats.

6. Dyk efter skräp
Är du dykare? Då kan du vara med i Håll Sverige Rents kampanj ”Skräpdykets dag” för dykare som önskar göra en insats för att hålla rent under ytan.

Har du eller din dykklubb genomfört ett skräpdyk? Via länken www.hsr.se/skrapdykets-dag-vi-rensar-under-ytan/beratta-om-resultatet kan du berätta vad ni hittade. Vi kan då få en bild av hur det ser ut under ytan och samtidigt lyfta fram den insats som dykare gör.

7. Sprid kunskap och tips till fler
Berätta för fler om problemet! Få med dig familj, grannar och vänner på en eller flera av de tips på åtgärder som du just har läst om här ovanför.

Ytterligare och mer specifika tips finns i en engelskspråkig broschyr från Marlisco, ett projekt för att öka allmänhetens medvetenhet och beteende: www.marlisco.eu/brochure-sectors-specific-in-english.en.html

Kanske har du fler tips som du vill dela med andra och oss. Hör då av dig på renkustlinje@sotenas.se

Information & tips från: Håll Sverige Rent, Ren Kustlinje, Marlisco, Ren & Attraktiv Kust

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter