Plukket 25 kubikkmeter søppel

Hele 25 kubikkmeter med søppel ble samlet inn under ryddeaksjonen på Rauer.
Hele 25 kubikkmeter med søppel ble samlet inn under ryddeaksjonen på Rauer.

Enorme mengder marint avfall ble samlet inn under helgens strandryddeaksjon på øya Rauer utenfor Fredrikstad.

Under helgens strandryddeaksjon på øya Rauer, utenfor Fredrikstad, ble det samlet inn hele 25 kubikkmeter med søppel. Det spesielle med helges aksjon var at søpla som ble samlet inn også skal analyseres. Målet er å bidra til å utvikle løsninger som kan forhindre at blant annet produkter fra næringslivet bidrar til mer forsøpling.

– Det er viktig å forstå hva vi finner for å kunne gi tilbakemeldinger til de som bidrar til den marine forsøplingen. Det trengs et stort løft blant annet i næringslivet for å få fokus på at produktene deres bidrar til forsøpling, sier daglig leder i Mpex (firmaet som er ansvarlige for analysen) Frode Syversen til NRK.

Primus motor for Kystlotteriet, som var de som arrangerte aksjonen sammen med Passion for Ocean, Hold Norge Rent og Miljødirektoratet, Sten Helberg, forteller om store mengder søppel og plast fra både fjerne og nære strøk

- Som vanlig er det veldig mye plast å finne, og alt fra flasker og kanner til tau, isopor og malingspann fra fjerne strøk. På en 500 meter lang strandlinje plukket vi hele 20-25 kubikkmeter søppel, forteller Helberg.

Helberg, som jobber med å få flere til å plukke søppel i skjærgården, var fornøyd med deltakelsen under helgens aksjon. Over 100 frivillige deltok, da både voksne og barn i alle aldre. Nå håper han at folk snart en gang for alle skal forstå hvor stort søppelproblem vi har i havet.

– Hadde vi sett den samme mengden søppel som ligger langs kysten og i havet synlig på land, så hadde det vært borte. Men det synes ikke så godt. Plast er en av de største pågående naturkatastrofene, har Sten Helberg tidligere uttalt til NRK.

Alt marint avfall som ble samlet inn blir analysert og vurdert.
Alt marint avfall som ble samlet inn blir analysert og vurdert.

Hvaler kommune har tatt tak i søppelproblemet, og laget et elektronisk kart som viser hvor søppelet befinner seg.

– På kartet ligger det fargelagte områder og vi kommer også til å føre inn statistikk for avfallsmengder. Dette blir en kunnskapsbase for folk som ønsker å bidra, sier Eivind Børresen i Skjærgårdstjenesten på Hvaler.

Børresen, som deltar aktivt inn i Interreg-prosjektet Ren Kystlinje, var med å plukke ti tonn søppel langs hvalerskjærgården i fjor. Men det var bare som å skrape i overflaten, mener han.

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler.
Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler.

12. september arrangerer prosjektet Ren Kystlinje konferansen «Marint avfall - Trusler, utfordringer & løsninger» i Frederikshavn i Danmark. Her vil du kunne få oppdatert informasjon om problemene vi står ovenfor og om mulige løsninger.

Les mer om konferansen her.
 
Fakta om marint søppel:

 • Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har i havet
 • Vi har nok kunnskap til å fastslå dette, selv om vi mangler eksakte tall for omfanget av og kilden til marin forsøpling i norske hav- og kystområder. Omfanget av problemet synes å være økende.
 • Stadig mer søppel og tapte fiskeredskaper havner i havet hvert år, mens kun en liten andel blir fjernet.
 • Skjærgårdstjenesten, friluftsråd, kommuner, frivillige, o.a. gjør en betydelig innsats for å fjerne marint søppel fra strendene, men likevel er det kun en liten andel som blir fjernet.
 • Marint søppel = Alt fast materiale fra menneskelig aktivitet - plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir - som er forlatt eller på annen måte havner i havet (UNEP )
 • Definisjonen Inkluderer avfall fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind.
 • Inkluderer ikke avfall i væskeform, som mineralsk eller vegetabilsk olje, parafin og andre kjemikalier.
 • Biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerinæringen og akvakultur omfattes heller ikke.
 • Det er anslått at 60-80 prosent av marint søppel i havet kommer fra land
 • 15 prosent driver i land, 15 prosent flyter rundt i vannmassene og 70 prosent ender opp på havbunnen.
 • Over 90 prosent av det vi finner på strender i Oslofjorden består av plast (ref. OSPAR-registrering på Akerøya siden 2011)
 • Produksjon av plastråstoff i verden har vist en vekst fra 1,7 millioner tonn i 1950 til hele 288 millioner tonn i 2012.
 • Det kan ta flere hundre år før slike gjenstander brytes opp og blir ?borte? i naturen, avhengig av hvilke materialer de er laget av. I mellomtiden kan de gjøre stor skade på mange dyr.
 • Hvert år dør eller skades antagelig mer enn en million sjøfugl, over hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av menneskeskapt avfall.
 • Mikroplast:  Alt plastmateriale som blir utsatt for sol, bølger, vær og vind vil over tid deles opp i mindre og mindre biter, helt til de ender opp som mikroplast, plastpartikler med størrelse mindre enn 5 mm.

(Kilde: Oslofjordens friluftsråd)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter