Gikk du glipp av midtveiskonferansen? Se en kort oppsummering her!

loading...


Interreg-prosjektet Ren Kystlinje inviterte partnere og interesserede til midtvejskonference i Frederikshavn den 12-13. september 2017.
 
Programmet for konferencen var opdelt i 2 dele; dels en intern del for partnerne i Ren Kystlinje, dels en åben konference hvortil eksterne interessenter var velkomne. 
 
Konferencen blev åpnet av borgemester i Frederikshavn kommune, Birgit S. Hansen.
 
Viktige punkter var:
 

  •  Foredrag om «Marin affald fra et globalt perspektiv - status, indlydelse og handling» v/ Bethanie Carney Almroth, lektor Göteborgs Universitet.
  •  Foredrag om «Spredningen af plast i havet, globale og lokale spredningsveje»  v/ Göran Broström, lektor Göteborgs Universitet.
  • Foredrag om «Kilderne til affaldet i KASK-regionen» v/ Jakob Strand, seniorforsker Aarhus Universitet.
  •  Fremvisning og foredrag om høydepunktene i resultatene fra det igangværende projekt Ren Kystlinje.

Se presentasjoner fra konferansen her:
Se presentatsjoner om høydepunktene fra konferansen her:
Alle viste plakater i utstillingen finner du via denne linken: Posterutstillning

Se video fra konferansen her:

Marint affald er en av de største miljøutfordringene vi har i havet. Vi har nok kunnskap til å fastslå dette, selv om vi mangler eksakte tall for omfanget av og kilden til marin forsøpling i hav- og kystområder. Omfanget av problemet er økende.
 
Stadig mer søppel og tapte fiskeredskaper havner i havet hvert år, mens kun en liten andel blir fjernet. Det er antatt at ca 80% av marint affald kommer fra land.
 
Det kan ta flere hundre år før slike gjenstander brytes opp og forsvinner i naturen, i mellomtiden kan det gjøre skade på mange dyr og mennesker. Hvert eneste år dør eller skades mer enn en million sjøfugl, over hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av menneskeskapt affald.
 
Hjelp oss å bekjempe dette før det er for sent.  Et rent hav - Vor fremtid!
 
Information om projektet Ren Kystlinje:
 
Ren Kystlinje er et grænseoverskridende samarbejde om den fælles udfordring med marint affald i området Øresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet har til formål at udvikle nye, smartere og mindre omkostningstunge metoder, modeller og teknikker, som kan bidrage til en mere effektiv håndtering af det marine affald i fremtiden og kan bidrage til at reducere tilførslen og mængden af marint affald i havet og langs kysterne.

Gennem øget samarbejde, har berørte aktører indenfor Øresund-Kattegat-Skagerrak området gode forudsætninger for, både alene og tilsammen, at kunne skabe en fungerende organisation og struktur for øget og bedre håndtering af det marina affald. Gennem forebyggende aktiviteter og fokus på øget genanvendelse, ønsker vi at mindske miljøpåvirkningen og skabe nye værdier fra det marine affald, som i disse år er et stigende miljøproblem – både lokalt og internationalt. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter