Store forskjeller på kunstgressbaner i Norge

En ny rapport, utarbeidet av Interreg-prosjektet Ren Kustlinje, viser at det er store forskjeller på hvordan kunstgressbaner driftes i Norge. Selv om det finnes anbefalte retningslinjer på drift av baner fra NFF og Kulturdepartementet, viser den nye rapporten at det er få som følger disse retningslinjene.

Antall kunstgressbaner har økt i Norge de siste årene. Dette skyldes i hovedsak en stor interesse for fotball og norske værforhold. Per 01.01.2017 finnes det 1603 kunstgressbaner i Norge.

Vestfold, Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner deltar sammen med partnere i Sverige og Danmark i interregprosjektet "Ren kystlinje". En av arbeidspakkene i dette intereg-posjektet dreier seg om mikroplast. Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som er mindre enn 5 millimeter. En av flere kilder til utslipp av mikroplast kan være fyllmateriale i kunstgressbaner. Den vanligste typen fyllmateriale i kunstgressbaner er gummigranulat. Gummigranulat er oppmalte bildekk som brukes som innfyll i kunstgressbaner for å gjøre spilleunderlaget og kunstgresset «naturlig» i forhold til fotballtekniske kriterier som sprett/ demping og rull. Dette produktet inneholder også PAH, sink og andre tungmetaller. Det er flere utfordringer knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Blant annet kan det være:

  • Mulig helserisiko for mennesker/brukere/utøvere
  • Utslipp av sink og andre tungmetaller påvirker/skader natur- dyre og planteliv
  • Avfall fra mikroplast ved bruk av ulike former for gummigranulat i naturen


På bakgrunn av dette er det gjennomført en kartlegging av de eksisterende kunstgressbanene i de fire fylkene. Hensikten med undersøkelsen har primært vært å skaffe en oversikt over antall baner, type fyllmateriale, hvor mye fyllmateriale som etterfylles årlig, samt drifters fokus på ovennevnte problemstillinger. Rapporten kan danne grunnlag for videre arbeid i kommuner, fylkeskommuner og andre. Undersøkelsen er bearbeidet av SIAT / NTNU.

Last ned rapporten her:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter