Så arbetar Sotenäs kommun mot spökfisket

Sotenäs kommun har satsat på havsmiljön och fisket i kommunen genom ett projekt med arbetsnamn Havsmiljösatsning Sotenäs. En del i projektet handlar om att bärga förlorade fiskeredskap.

Mängden förlorade fiskeredskap är stor, bara när det gäller hummertinor beräknas mellan 3000 och 5000 tinor per år förloras utmed västkusten. Att fiskare tappar redskap i havet är tyvärr oundvikligt, och även om de flesta försöker fånga upp sina redskap igen så är det ändå ett stort antal som blir kvar på havsbotten.
Under 2017 har den första delen av projektet där Sotenäs kommun bärgar förlorade fiskeredskap genomförts. Framförallt har bärgningsarbetet gjorts genom draggningar på botten, men kommunen har också försökt att bärga redskap med hjälp av dykare. Materialet från de bärgade hummertinorna återvinns sedan på stationer i Danmark och Sverige.

Draggningsarbetet

Bärgningsarbetet pågick under 16 dagar mellan juni och september 2017. Innan arbetet drog igång hade fiskare i kommunen hjälpt till att peka ut platser där de räknade med att det skulle finnas förlorade redskap. Därefter draggades de utpekade områdena efter förlorade fiskeredskap. Slutresultatet blev 100 hummertinor som aktivt spökfiskade, 25 äldre tinor som rasat ihop och slutat fiska, 10 krabb- och skäddgarn samt två ryssjor. En hel del annat skräp som gamla bildäck och campingstolar följde också med upp under bärgningsarbetet.

Dykningarna

Under två arbetsdagar provade man att bärga redskap med hjälp av dykare på ställen där det är svårt att dragga. Till en början sökte dykarna efter förlorade redskap runt sjömärken, men där blev resultatet noll, troligtvis för att Sjöfartsverket årligen tar upp och rengör sjömärken.
När dykarna började söka närmare land gick det bättre och ett flertal hummertinor kunde bärgas. Flest hummertinor hittades vid Guleskärskajen i Kungshamn.
Dykarna och besättningen ombord på båten använde en grov lina med stora karbinhakar i ena änden för att bärga redskapen. När en dykare hittade föremål häktades karbinhakarna fast och personalen uppe på däck drog upp redskapen.

Slutsatser

Mängden förlorade fiskeredskap som kunde bärgas under de förhållandevis få dagar som projektet var ute till havs var stor, så att det finns ett behov att städa upp på havsbotten råder inget tvivel om. En stor framgångsfaktor i projektet var att ta hjälp av fiskare som har vetskap om var förlorade fiskeredskap kan finnas.
Vid bärgningar ute till havs visade sig draggning vara en effektiv metod, men närmare land där havsbotten ofta är belagd med stora stenblock är dykning att föredra.
När redskapen bärgades innehöll de ofta levande humrar, krabbor och torsk som till slut hade svultit ihjäl om inte tinorna och näten bärgats, så av hänsyn till livet i havet är det viktigt att tappade fiskeredskap inte blir kvar i vattnet.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter