VIL DU VÆRE MED Å REDDE VERDENSHAV?

Vi i Ren Kystlinje ønsker forhindre forsøpling av verdenshavene og vi vil derfor sette fokus på den forsøplingen som kommer dit via avløpsnettet.
 

Vi finner i strandsonen store mengder med artikler som kommer ut i havet via avløpsnettet. Et slik eksempel er Q-tips. Avløpsnettet er en stor og viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Det er svært viktig at dette fungerer optimalt, da forurensing fra avløpssystemet truer vann og vassdrag og økosystemet i disse. Forsøpling av avløpssystemet kan føre til stopp i pumpestasjoner og bidra til øverløpssituasjoner. Ved store nedbørsmengder går avløpsvannet også ofte avløpet i overløp (renner over) og da vil søppelet som er kastet fra husholdningene  gå direkte ut i vann og vassdrag.

For at folk skal bli klar over denne problemstillingen ønsker vi å lage en kort animasjonsfilm basert på tegninger som barn har laget. Tegningene skal fremstille den kunnskapen eller forestillingen barn har om avløpsnettet og hvordan det fungerer.

Vil din klasse være med på dette? Last ned invitasjon her:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter