Save the date - Sammen om et rent skagerrak

Velkommen til den tredje konferansen i regi av Interreg-prosjektet Ren Kystlinje om marin forsøpling. Gjennom konferansen vil vi utveksle nasjonale og internasjonale erfaringer, få ny inspirasjon og diskutere løsninger.

Konferansedagene vil bli fylt med foredrag, workshops og diskusjoner, samt utstilling med resultater fra Ren Kystlinje-prosjektet. Innholdet spenner vidt fra ulike kilder til marin forsøpling, hvordan vi håndterer det marine avfallet og hva som skal til for å løse denne enorme utfordringen.

Last ned invitasjon her.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter