SALT jobber for et renere hav - Møt de på Ren Kystlinje-konferansen

Kompetansebedriften SALT har gjennom flere år arbeidet målrettet mot marin forsøpling, med et særlig fokus på sjømatnæringene. 

Med hovedkontor i Lofoten har bedriften nærkontakt både med fiskere, fiskeindustri og oppdrettsnæring. SALT er prosjektleder for prøveprosjektet «Fishing for Litter», der fiskere leverer oppfisket marint avfall i havn. Bedriften har også utviklet undervisningsopplegget «Blått ansvar» rettet mot unge fiskere og sjøfolk. I forskningsprosjektene Re-D-Use, MARP og Deepdive samarbeider SALT med andre forskningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt for å forebygge marin forsøpling fra fiskerinæringen. I dette foredraget vil Tora Drægni fortelle om SALTs arbeid for et renere hav.
 
Tora Tokvam Drægni startet livsreisen som landkrabbe mellom fosser og fjell lengst inne i den dype Sognefjorden, men hun la etter hvert ut på en kunnskaps-seilas med anløp i både Oslo, Tanzania, Namibia, Argentina og Brasil. Denne utenriksfarten i kunnskapens tjeneste førte med seg et brennende engasjement for bærekraftig utvikling, både over og under vannlinjen. Kunnskapsfangsten startet med en bachelor i utviklingsstudier. Nysgjerrighet rundt bærekraftig landbruk og klimaendringer resulterte i en mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i internasjonale miljøstudier, med fordypning innen landbruk og klima. Tora mønstret på den SALTe skuta i 2017, og fyller stadig skipssekken med prosjekter innenfor marin forsøpling. Hun arbeider blant annet med prosjektene «Fishing for litter», «ProofClean» og «Dypdykk».

Les mer om konferansen "Sammen om et rent Skagerrak" her.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter