Strandstädningens betydelse 

Ja, det är nog en och annan som frågat sig just om det är någon idé att fortsätta plocka skräp när det fortsätter välla in på våra stränder och över 80% dessutom kommer från andra länders nedskräpning.

- Vad händer om vi inte städar våra stränder? Spelar det någon roll? Kan inte skräpet fångas upp ute till havs istället? frågar Per Nilsson, docent och tidigare verksam vid Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, retoriskt och kommer ge oss svar under konferensen på Hankö.
 
Per Nilsson vet vad han talar om när det gäller marin nedskräpning både inom forskningen och från den egna hemmiljön. Han står bokstavligen med en fot i havet som marinbiolog och en på land i egenskap av fåruppfödare på Tjärnö i norra Bohuslän. Här ser han dagligen hur det marina skräpet flyter iland och vet genom forskning och djurhållning vilken negativ påverkan det har på djur och miljö om det får ligga kvar.

- Redan på 80-talet märktes i experiment på grunda bottnar hur marint avfall påverkade både experimenten och den marina miljön, berättar Per Nilsson.

Men det är först på senare år som problemet med det marina avfallet uppmärksammats av media och nått ut till den stora allmänheteten fått större vetskap om problemet och sen vidare hamnat på den politiska agendan och även lyfts på internationella forum.

Per Nilssons arbete och forskning vid Havsmiljöinstitutet har till stor del fokuserat kring internationella samarbeten om hur man ska mäta mängden skräp, och vilka skador skräp orsakar på havsmiljön, till exempel inom konventionen för skydd av den marina miljön i nordostatlanten, OSPAR.

- Det är också just genom att räkna antalet skräpföremål på stränderna som vi har fått den bästa bilden av om mängden skräp förändras och vilka typer av föremål som är vanligast, förklarar Per Nilsson.

Den här kunskapen har sedan legat till grund för de aktionsplaner mot marint skräp som länderna runt Nordsjön har lanserat gemensamt.
 
Onsdag 7 november
Om detta och mycket mer kan du få ta del av när Per Nilssons håller sitt föredrag kring resultat och observationer om strandstädningens roll och betydelse för den marina miljön onsdag 7 november. 
Har du inte anmält dig till konferensen än? Du gör det enkelt via länken här.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter