Sammen om et rent Skagerrak for fremtiden

Stafettpinnar överlämnades till politiker i Norge, Danmark och Sverige under Ren Kustlinjekonferensen, Sammen om et Rent Hav på Hankø, Fredrikstad, Norge.

Konferensens mål har varit att utbyta idéer och diskutera och utveckla nationella och globala lösningar för ett renare hav.

EU:s interregionala projekt Ren Kustlinje om marint avfall som startade 2016 presenterade resultat och framtidsmål under den tredje och summerande konferensen med över 120 deltagare från de tre medlemsländerna.

Projektet har haft stor bredd från definiering och uppkomst till hantering och återvinning och forskning för att få framlösningar för att minska det marina avfallet. Under konferensen visades utställningar och tester och föredrag och workshops genomfördes med fokus på hur arbetet för ett renare Skagerrak ska fortgå.
 
Ett mål med konferensen har varit att tydliggöra nästa steg efter projektets avslut genom att lämna över en stafettpinne med delmål för våra politiker att arbeta vidare med. 

Stafettpinnar överlämnades till Mats Abrahamsson från Sotenäs kommun , Erik Skauen från Østfold fylkeskommune, Lars Wilhelm Solheim på vegne av Aina Dahl från Vestfold fylkeskommune, Daniel Aluku från Ungdommens fylkesråd i Østfold och Mads Møller Thomsen og Ole Stavad från Region Nordjylland  med följande punkter:
 
Mål: ”Oppnå et Skagerrak med holdbar miljøtilstand”
Adresserad till: Regionpolitiker i Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Region Nordjylland, Buskerud fylkeskommune och Akershus fylkeskommune
 
Delmål

  • Etablere varige arbeidsformer for et rent Skagerrak
  • Formidle kunnskap for økt bevissthet om forsøpling av hav og vassdrag hos politikere og befolkning, inkludert barn
  • Jobbe for økt gjenbruk og symbiosetankegang, gi søppelet en verdi
  • Økt aktivitet i strandrydding
  • Tydeligere produsentansvar, innføring av pant og fjerne kilder

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter