loading...

Marint avfall är en gemensam utmaning för länderna runt KASK regionen. projektet ren kustlinje har till föremål att etablera innovativa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar.
ett samarbete mellan sverige, norge och danmark

Visjon

ett rent hav vår framtid

Kustkommunerna runt Skagerak och Kattegatt är hårt drabbade av de problem och kostnader som det så kallade marina avfallet för med sig. Årligen samlar kommuner, frivilliga organisationer och privatpersoner in tonvis med avfall som till stora kostnader transporteras bort för destruktion.

Avfallet behöver samlas in för att minimera skada och lidande på människor och djur samt att de hotar ekologiska system. Även den så betydelsefulla turistnäringen och rekreationen för kustbefolkningen drabbas av nedskräpade stränder, holmar och skär.

Genom projektet Ren kustlinje ska minst 34 aktörer från Sverige, Norge och Danmark samverka för att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden. 

Marint skräp färdas över stora områden med vind och havströmmar och är idag ett internationellt miljöproblem. 

Lik oss på facebook!

Nyheter

2015

Ren kustlinje har tillsammans med 9 andra projekt beviljats medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Ren kustlinje är ett samverkansprojekt mellan 34 svenska, danska och norska aktörer runt Kattegatt och Skagerrak med marint avfall som gemensam utmaning.

Projektet kommer bland annat att utveckla gemensamma forskningsmetoder, hitta nya metoder för att minska marint skräp och för att implementera dessa i de offentliga förvaltningarna.

Läs hela inlägget »

Efter mycket arbete under 2015 har nu en ansökan och efterföljande kompletteringar nu lämnats in till Tillväxtverket och sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektansökan Ren kustlinje utgör en bred partnerskapssamverkan mellan totalt 34 svenska, danska och norska aktörer runt Kattegatt och Skagerrak med marint avfall som gemensam utmaning. Huvudansvarig partner (Lead Part) för projektet är Sotenäs kommun. Tillsammans har man nu ansökt om medel från EU-programmet. Svar väntas i början av december 2015.

Läs hela inlägget »

Kalender

tips och ideer

Kom gärna med förslag och ideer till oss som vi kan ta tillvara på i projektet. 

Viktig informasjon till partner

Vi har nå begynt å bruke prosjektstyringsverktøyet Basecamp. Logg inn på partnersiden for å finne link til prosjektets side.

Får du ikke tilgang eller trenger hjelp? Ta kontakt med Martin Norderhaug.

E-post: eginor@ostfoldfk.no

Marlisco

MARLISCO projektet är ett projekt som vi gärna hänvisar till och vars övergripande mål är att öka allmänhetens medvetenhet, underlätta dialog och främja medansvar bland olika aktörer mot en gemensam vision för en hållbar hantering av marina avfall över alla europeiska hav.

MER FILMMATERIAL
2013 utlyste MARLISCO projektet en videotävlig bland unga europeer. Öppna länken nedan för att ta del av vad barn och ungdomars syn på problemen med marint avfall och vad de anser behöver ske. Filmerna rekommenderas verkligen! Följ länken: http://www.marlisco.eu/video-contest.en.html