loading...

Marint avfall är en gemensam utmaning för länderna runt KASK regionen. projektet ren kustlinje har till föremål att etablera innovativa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar.
ett samarbete mellan sverige, norge och danmark

Visjon

ett rent hav vår framtid

Kustkommunerna runt Skagerak och Kattegatt är hårt drabbade av de problem och kostnader som det så kallade marina avfallet för med sig. Årligen samlar kommuner, frivilliga organisationer och privatpersoner in tonvis med avfall som till stora kostnader transporteras bort för destruktion.

Avfallet behöver samlas in för att minimera skada och lidande på människor och djur samt att de hotar ekologiska system. Även den så betydelsefulla turistnäringen och rekreationen för kustbefolkningen drabbas av nedskräpade stränder, holmar och skär.

Genom projektet Ren kustlinje ska minst 34 aktörer från Sverige, Norge och Danmark samverka för att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden. 

Marint skräp färdas över stora områden med vind och havströmmar och är idag ett internationellt miljöproblem. 

Lik oss på facebook!

Nyheter

2016 > 03

Torsdag 10. mars åpnet utstillingen MARLISCO (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility) på fylkeshuset i Sarpsborg. Det er en omreisende utstilling som omhandler marin forsøpling.
Utstillingen, som er åpen og gratis for alle, er et samarbeidsprosjekt mellom Marlisco, Oslofjorden Friluftsråd, Interreg-prosjektet Ren Kustlinje og Østfold Fylkeskommune.

Läs hela inlägget »

Nu tas ett rejält krafttag för att minska skräpet på västkusten. I ett stort EU-projekt med 34 partners i tre olika länder ska metoder både för att städa upp befintligt skräp och för att minska tillkomsten av nytt skräp tas fram. Projektet Ren Kustlinje löper fram till 2018.

Läs hela inlägget »

Sotenäs kommunalråd Mats Abrahamsson (M) och Erik Skauen (MP) från Østfold fylkeskommune öppnade ­havsmiljökonferensen på Smögens havsbad. 
Representanter från Sverige, Norge och Danmark välkomnades till mötet, där strategier för närmsta åren skulle dras upp och nya kontakter knytas mellan personerna, kommunerna och deras organisationer.


Mötet var en så kallad ­tredagars kick-off för havsmiljöarbetet.
2016 har det gått dryga tjugotalet år sen Sotenäs nuvarande kommunalråd som ung  oppositionspolitiker började engagera sig i havsmiljöskräp inom Forum Skagerak I och II liksom i Nordsjö-Skagerakkommunernas miljöorganisation Kimo.
Där var Abrahamsson en tid ordförande. Som Moderat miljöengagerad hade han på den tiden inte mycket stöd av sitt parti.
Nu har tidens hjul snurrat: Inget parti är ointresserat av miljö, Abrahamsson är kommunalråd och hans kommun har blivit utsedd till så kallad Lead partner i det EU-projekt som ska göra verkstad av tjugofem års prat…

Les mer her: Lysekilposten.se

Läs hela inlägget »

Äventyraren och fotografen Oskar Kihlborg föreslår nya metoder för att övertyga medborgarna om att hålla rent i haven.

– 2050 kommer det att vara lika mycket plast som fisk i vattnet om vi inte gör något radikalt. Att städa stränder måste bli mer sexigt, sier Kihlborg til Bohusläntidningen.

Men de som hörde hans föreläsning var förstås redan övertygade. I EU-projektet Ren kustlinje som nu sparkar igång deltar kustkommuner i Danmark, Norge och Sverige, avfallsbolag, universitet, hav- och forskningscenter, stiftelser som Håll Sverige rent och privata aktörer. I förra veckan drog 80 delegater på Smögens havsbad upp strategier för det fortsatta arbetet.

– Att inte skräpa ner var en självklarhet när jag växte upp på 70- talet, berättar Oskar. Man ska inte slänga skräp i naturen och man ska ta med skräp som man hittar hem.

Nu i sin yrkesroll som äventyrare har han insett att alla inte tänker likadant. På Himalaya, på Mount Everest, ligger det skräp som bergsklättrare burit dit. 2014 var han med och städade på Kebnekaise.

– Vem slänger skräp på Sveriges högsta berg? Stoppar in hoprullade förpackningar från frystorkad mat under en sten? En överlagd handling – medveten nedskräpning. Och se runt kusterna här. Det är vansinnigt hur långt det har gått, säger Oskar.

Oskars egen medvetenhet kom när han och en kompis dök i fjärdarna runt Stockholm och såg mögel på bottnen.

– Folk i allmänhet vet inte att det ser ut så här. Vi måste kommunicera tillståndet i havet bättre.
Oskar har varit med i olika projekt.
– Alla är som starkast när de är sig själva. När jag fick reda på att Sveriges enda forskningsfartyg skulle skrotas och det behövdes ett nytt så tänkte jag – vad kan jag göra? Jo, skapa ett äventyr som ger publicitet och pengar.

Så 2011 rodde han solo från Stockholm till Åbo i samarbete med Stockholms universitet. Universitetet fick 100 miljoner kronor av en stiftelse för Östersjöforskning. Sedan har ”rädda miljö-projekten” kommit slag i slag.

– Ni står inför utmaningen att ta hand om havet här utanför. Man måste gå på bred front och sprida ut budskapet till allmänheten på ett bra sätt. Vi måste tänka annorlunda, utanför boxen vara kreativa, innovativa.
– Har någon spelat spel med barn? De vill vinna – vuxna vill sätta upp regler. Barnen prövar att bryta reglerna. Går inte det här så prövar vi det här. Ta efter barnen och sluta med förutfattade meningar.
– Vi kan starta en lavin. Tillsammans har vi kraft.

Han jämför med ekotrenden.

– Det går knappt att hitta en icke ekologisk banan i butikerna längre.

Saken ble først publisert i Bohusläntidningen.

Läs hela inlägget »

Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Nu satsas det på 3 borsttvättar på Västkusten - Smögen, Stenungsund och Marstrand. Nästa år ser det ut att bli fler.

Att minimera påväxt på båtbotten är av stor betydelse både miljömässigt men även sjösäkerhetsmässigt då även lite påväxt leder till att bränsleförbrukningen ökar och att båtens manövreringsegenskaper ändras. 

Den nu helt dominerande metoden för att minska påväxt på båtbotten är att måla skrovet med båtbottenfärg. Men genom dessa färger sprids miljöfarliga ämnen i våra hav och sjöar. 
Både traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och många påstått miljöanpassade färger innehåller farliga ämnen som skadar den marina miljön med dess känsliga organismer och ekosystem. Hela 80 procent av giftläckaget från färgerna sker i vattnet på sommaren. Återstående 20 procent sker vid landtagningen på hösten.

Alternativa metoder
Det finns flera metoder för att undvika eller ta bort påväxten och nya tekniker utvecklas efter hand.
Borsttvätta i vattnet. Längs östersjökusten, och särskilt kring Stockholm finns flera borsttvättar.
Lyft och högtryckstvätta. Detta behöver göras några gånger per säsong beroende på när påväxten sker och hur mycket det växer. Om du har tagit bort all gammal färg behövs ingen spolplatta.
Skrubba för hand. Det finns flera produkter på marknaden som du kan ta hjälp av.
Spänn skyddsduk under båten. Duken sätts upp på din båtplats.
Förvara båten ovan vattenytan och sjösätt när den ska användas. Mindre båtar kan förvaras på trailer på land. Men för både stora och små båtar kan en lyftanordning på båtplatsen vara en bra lösning.

Havs- och vattenmyndigheten har låtit sammanställa en presentation om olika alternativ till båtbottenmålning. Här finns mer information om de olika alternativen och bra bilder på olika lösningar och konstruktioner.

På den svenska östersjökusten sätter sig havstulpanerna vid ett par tillfällen per säsong. Om du tvättar din båt strax därefter kan du hålla båten fri från havstulpaner hela sommaren.
Även på västkusten finns goda möjligheter att tvätta din båtbotten istället för att måla den. I Havstulpanprojektet på västkusten 2012 dokumenterades påväxdynamiken och möjligheterna till mekanisk rengöring.

Bottenmåla ändå?
Om du ändå väljer att bottenmåla din båt är det viktigt att tänka på att bottenfärger räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste därför granskas och godkänns av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.
Att båtbottenfärger är miljögodkända av Kemikalieinspektio­nen innebär inte att de är miljövänliga. Var därför försiktig när du tvättar, målar eller tar bort färg!
Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen
Dessutom kan andra metaller, organiska lösningsmedel och allergifram­kallande ämnen finnas i produkterna. Täckande klädsel, handskar och ett enkelt munskydd kan skydda mot exponering och inandning av färg och slipdamm.
Slipdamm och färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen. Speciella regler gäller vid hantering och mellanlagring av miljöfarligt avfall. Kontakta din kommun för mer information.

Spola över spolplatta
Renspolning av båtbotten ska ske över en spolplatta med grovrensränna och som är ansluten till en reningsanordning. Att spola av båtbotten på gräsmattan eller garageuppfarten rekommenderas inte eftersom det finns risk att förorenat spillvatten läcker ner i dagvattenbrunnar, vattendrag och sjöar.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer för båtbottentvättning. Dessa är en vägledning för kommunernas arbete med fritidsbåtshamnar. Kontakta din kommun för mer information och vad som gäller i enskilda fall.

Saken ble først publisert på www.havochvatten.se.

Läs hela inlägget »

Sotenäs kommun bjuder in press och media till att närvara vid uppstartskonferensen för Interreg-projektet ”Ren kustlinje” den 2-3 mars på Smögen Hafvsbad. 
När: programstart kl. 09.30 den 2 mars 2016, avslutas kl. 12.00 den 3 mars 2016.
Hemsida & program: www.renkustlinje.se
 
 
Ett rent hav – vår framtid! 
Tänk dig att du vadar genom en fotbollsplan fylld med meterhöga drivor av skräp. Så mycket, mellan 4000 och 8000 kubikmeter skräp, beräknas årligen flyta iland på den svenska västkusten. Ren kustlinje är ett skandinaviskt samarbete mellan 34 aktörer i Sverige, Danmark och Norge med syfte att minska den marina nedskräpningen på en global nivå. Projektet Ren Kustlinje ska utveckla nya smarta och kostnadsbesparande metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina skräpet på ett effektivare sätt i framtiden. 
”Sotenäs ser fram emot att ta ledartröjan i detta stora och viktiga projekt för en bättre miljö. Vi ser det som en spännande utmaning att förena alla goda krafter kring ett renare hav”, säger Mats Abrahamsson, kommunalråd i Sotenäs kommun. 
 

 
Kontaktinformation: 
Helena Bredin, projektledare”Ren Kustlinje”
Mobil: +46 (0)721-47 09 47 / E-post: helena.bredin@sotenas.se
 
Martin Norderhaug, kommunikasjonsrådgiver, ”Ren Kystlinje”
Mobil: +47 957 70 687 / E-post: eginor@ostfoldfk.no
 
Mats Abrahamsson, (M), Kommunstyrelsens ordf./kommunalråd Sotenäs kommun
Mobil: 070-213 95 74/ E-post: mats.abrahamsson@sotenas.se
 
 
Svenska parter: 
Sotenäs kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun, Kungälvs kommun, Kungsbacka kommun, Marint Naturbruk gymnasium Campus väst Lysekil, Västkuststiftelsen/Ren & Attraktiv Kust, Håll Sverige Rent, Fiskareföreningen Norden, Länsstyrelsen Koster Nationalpark, Göteborgs Universitet
 
Danska parter: 
Skagen Uddannelsescenter, KIMO Danmark, Aalborg Universitet, Fredrikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune
 
Norska parter: 
Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Råde kommune, Rygge kommune, Moss kommune, Ytre Hvaler nasjonalpark, Færder nasjonalpark, Fylkesmannen i Vestfold, Skjærgårdstjenesten Færderenheten, Havforskningsinstituttet, MOVAR Avfallsselskap

Läs hela inlägget »

Kalender

tips och ideer

Kom gärna med förslag och ideer till oss som vi kan ta tillvara på i projektet. 

Viktig informasjon till partner

Vi har nå begynt å bruke prosjektstyringsverktøyet Basecamp. Logg inn på partnersiden for å finne link til prosjektets side.

Får du ikke tilgang eller trenger hjelp? Ta kontakt med Martin Norderhaug.

E-post: eginor@ostfoldfk.no

Marlisco

MARLISCO projektet är ett projekt som vi gärna hänvisar till och vars övergripande mål är att öka allmänhetens medvetenhet, underlätta dialog och främja medansvar bland olika aktörer mot en gemensam vision för en hållbar hantering av marina avfall över alla europeiska hav.

MER FILMMATERIAL
2013 utlyste MARLISCO projektet en videotävlig bland unga europeer. Öppna länken nedan för att ta del av vad barn och ungdomars syn på problemen med marint avfall och vad de anser behöver ske. Filmerna rekommenderas verkligen! Följ länken: http://www.marlisco.eu/video-contest.en.html