loading...

Marint avfall är en gemensam utmaning för länderna runt KASK regionen. projektet ren kustlinje har till föremål att etablera innovativa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar.
ett samarbete mellan sverige, norge och danmark

Visjon

ett rent hav vår framtid

Kustkommunerna runt Skagerak och Kattegatt är hårt drabbade av de problem och kostnader som det så kallade marina avfallet för med sig. Årligen samlar kommuner, frivilliga organisationer och privatpersoner in tonvis med avfall som till stora kostnader transporteras bort för destruktion.

Avfallet behöver samlas in för att minimera skada och lidande på människor och djur samt att de hotar ekologiska system. Även den så betydelsefulla turistnäringen och rekreationen för kustbefolkningen drabbas av nedskräpade stränder, holmar och skär.

Genom projektet Ren kustlinje ska minst 34 aktörer från Sverige, Norge och Danmark samverka för att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden. 

Marint skräp färdas över stora områden med vind och havströmmar och är idag ett internationellt miljöproblem. 

Lik oss på facebook!

Nyheter

2016 > 05

Vedtaget
Dato: 27/04 2016
Nordisk Ministerråd for Miljø (MR-M)

Läs hela inlägget »

Det vanligaste skräpet på våra stränder består av plast. Den största källan är konsumenter, men på västkusten är det en mycket större andel industrirelaterat skräp.

Läs hela inlägget »

Kustbevakningen i Vänersborg har än en gång beslagtagit övergivna nät i Vänern. Den här gången handlade det om 600 meter nät med rutten fisk.

Läs hela inlägget »

Att städa stränder gör dig mindre benägen att skräpa ner. Det (kanske inte så förvånande) resultatet visar en studie som Håll Sverige Rent gjort med frivilliga och ”ofrivilliga” strandstädare.

Läs hela inlägget »

Inte bara stora plastföremål som snören och förpackningar ställer till skada i naturen. Forskare världen över undersöker nu effekterna av så kallad mikroplast. – Vi vet att det hamnar i djuren, i musslor, kräftor och fiskar och vi vet att det kan färdas upp i näringskedjan, säger Bethanie Carney Almroth som är docent i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Läs hela inlägget »

Nu kräver kommuner och länsstyrelser mer pengar för strandstädning. – Vi har fått indikationer på att skräpet i havet ökar och det är en stor kostnad för kommunerna att hålla jämna steg med inflödet, säger Ulrika Marklund, koordinator på Ren och attraktiv kust.

Läs hela inlägget »

Den rödgrönrosa majoriteten i Göteborg försöker strypa tillförseln av mikroplast till naturen.

Läs hela inlägget »

Grønn Ungdom-gjengen fylte opp den ene sekken etter den andre da de ryddet søppel i Guttormsvauven på lørdag.

Läs hela inlägget »

Onsdag 4. mai skal klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpne Hold Norge Rents store strandryddedag. Åpningen er en del av kick-off for årets strandryddesesong.

Läs hela inlägget »

Under det nordiska miljöministermötet i Helsingfors idag enades Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson och de nordiska ministrarna om en deklaration som syftar till att intensifiera arbetet för att få bort plastavfall i haven. Deklarationen kommer att lyftas vid ett FN-möte i maj och avser stärka arbetet mot allt plastavfall, inklusive mikroplaster, som orsakar svåra ekologiska och hälsomässiga problem.

Läs hela inlägget »

Kalender

tips och ideer

Kom gärna med förslag och ideer till oss som vi kan ta tillvara på i projektet. 

Viktig informasjon till partner

Vi har nå begynt å bruke prosjektstyringsverktøyet Basecamp. Logg inn på partnersiden for å finne link til prosjektets side.

Får du ikke tilgang eller trenger hjelp? Ta kontakt med Martin Norderhaug.

E-post: eginor@ostfoldfk.no

Marlisco

MARLISCO projektet är ett projekt som vi gärna hänvisar till och vars övergripande mål är att öka allmänhetens medvetenhet, underlätta dialog och främja medansvar bland olika aktörer mot en gemensam vision för en hållbar hantering av marina avfall över alla europeiska hav.

MER FILMMATERIAL
2013 utlyste MARLISCO projektet en videotävlig bland unga europeer. Öppna länken nedan för att ta del av vad barn och ungdomars syn på problemen med marint avfall och vad de anser behöver ske. Filmerna rekommenderas verkligen! Följ länken: http://www.marlisco.eu/video-contest.en.html