loading...

Marint avfall är en gemensam utmaning för länderna runt KASK regionen. projektet ren kustlinje har till föremål att etablera innovativa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar.
ett samarbete mellan sverige, norge och danmark

Visjon

ett rent hav vår framtid

Kustkommunerna runt Skagerak och Kattegatt är hårt drabbade av de problem och kostnader som det så kallade marina avfallet för med sig. Årligen samlar kommuner, frivilliga organisationer och privatpersoner in tonvis med avfall som till stora kostnader transporteras bort för destruktion.

Avfallet behöver samlas in för att minimera skada och lidande på människor och djur samt att de hotar ekologiska system. Även den så betydelsefulla turistnäringen och rekreationen för kustbefolkningen drabbas av nedskräpade stränder, holmar och skär.

Genom projektet Ren kustlinje ska minst 34 aktörer från Sverige, Norge och Danmark samverka för att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden. 

Marint skräp färdas över stora områden med vind och havströmmar och är idag ett internationellt miljöproblem. 

Lik oss på facebook!

Nyheter

2017 > 03

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler.

Läs hela inlägget »

Verdenshavene er ved at drukne i plastik, men hvordan redder vi dem? Hvad kan hver enkelt gøre, og hvad er vi nødt til at gøre i fællesskab? Det kan du blive klogere på, når Den Blå Planet sammen med WWF, Plastic Change og Den Amerikanske Ambassade den 18. april inviterer til eksklusiv lmforevisning og debat. 

Läs hela inlägget »

Vestfold fylkeskommune inviterer til et unikt miljøtokt i Ytre Oslofjord 3-4. mai 2017.

Läs hela inlägget »
Arbetsbåt byggd av Westers Mekaniska, WM 800W-CAT Arbetsbåt byggd av Westers Mekaniska, WM 800W-CAT

Sotenäs kommun har nu fått sin arbetsbåt levererad lagom till att städsäsongen startar upp på allvar. Båten är anpassad för strandstädning av olika typer av kust samt möjligheten att komma ut till öar.

Strandstädningsarbetet inom kommunen kan nu effektiviseras och de anställda får en säkrare arbetsmiljö. Nyttan och utvecklingen med båten kommer att följas upp och erfarenheter delas med andra kommuner i Sverige, Norge och Danmark inom ramen för projektet Ren Kustlinje.

Läs hela inlägget »

Kalender

tips och ideer

Kom gärna med förslag och ideer till oss som vi kan ta tillvara på i projektet. 

Viktig informasjon till partner

Vi har nå begynt å bruke prosjektstyringsverktøyet Basecamp. Logg inn på partnersiden for å finne link til prosjektets side.

Får du ikke tilgang eller trenger hjelp? Ta kontakt med Martin Norderhaug.

E-post: eginor@ostfoldfk.no

Marlisco

MARLISCO projektet är ett projekt som vi gärna hänvisar till och vars övergripande mål är att öka allmänhetens medvetenhet, underlätta dialog och främja medansvar bland olika aktörer mot en gemensam vision för en hållbar hantering av marina avfall över alla europeiska hav.

MER FILMMATERIAL
2013 utlyste MARLISCO projektet en videotävlig bland unga europeer. Öppna länken nedan för att ta del av vad barn och ungdomars syn på problemen med marint avfall och vad de anser behöver ske. Filmerna rekommenderas verkligen! Följ länken: http://www.marlisco.eu/video-contest.en.html