loading...

Marint avfall är en gemensam utmaning för länderna runt KASK regionen. projektet ren kustlinje har till föremål att etablera innovativa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar.
ett samarbete mellan sverige, norge och danmark

Visjon

ett rent hav vår framtid

Kustkommunerna runt Skagerak och Kattegatt är hårt drabbade av de problem och kostnader som det så kallade marina avfallet för med sig. Årligen samlar kommuner, frivilliga organisationer och privatpersoner in tonvis med avfall som till stora kostnader transporteras bort för destruktion.

Avfallet behöver samlas in för att minimera skada och lidande på människor och djur samt att de hotar ekologiska system. Även den så betydelsefulla turistnäringen och rekreationen för kustbefolkningen drabbas av nedskräpade stränder, holmar och skär.

Genom projektet Ren kustlinje ska minst 34 aktörer från Sverige, Norge och Danmark samverka för att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden. 

Marint skräp färdas över stora områden med vind och havströmmar och är idag ett internationellt miljöproblem. 

Lik oss på facebook!

Nyheter

2017 > 05

Här en sen hälsning från Lena Westersund i Tanums kommun. Lena delar med sig av ett gott minne från en städdag på stranden i ett strålande väder i slutet av mars 2017. På bilden ser vi 10 glada herrar ur Lenas personal som städade Grebbestad strand den 24 mars.

Det syns tydligt att Tanum ingår i ett innovationsprojekt! Skräpsäckarna

Läs hela inlägget »
Den glada nyheten att den rödgröna regeringen till höstens budget tänker lägga fram en satsning mot plastproblemen presenterades på söndagen av tre gröna statsråd i samband med Miljöpartiets kongress i Linköping.
Läs hela inlägget »

Ebbe Berglund och Viktor Fogelberg avslutar sin treåriga utbildning i miljövetenskap med ett examensarbete. Man har valt att studera förekomsten av plastfibrer i de allmänna dammusslorna både uppströms och nedströms Källbys reningsverk i Höje å i södra Sverige.

Läs hela inlägget »

Kalender

tips och ideer

Kom gärna med förslag och ideer till oss som vi kan ta tillvara på i projektet. 

Viktig informasjon till partner

Vi har nå begynt å bruke prosjektstyringsverktøyet Basecamp. Logg inn på partnersiden for å finne link til prosjektets side.

Får du ikke tilgang eller trenger hjelp? Ta kontakt med Martin Norderhaug.

E-post: eginor@ostfoldfk.no

Marlisco

MARLISCO projektet är ett projekt som vi gärna hänvisar till och vars övergripande mål är att öka allmänhetens medvetenhet, underlätta dialog och främja medansvar bland olika aktörer mot en gemensam vision för en hållbar hantering av marina avfall över alla europeiska hav.

MER FILMMATERIAL
2013 utlyste MARLISCO projektet en videotävlig bland unga europeer. Öppna länken nedan för att ta del av vad barn och ungdomars syn på problemen med marint avfall och vad de anser behöver ske. Filmerna rekommenderas verkligen! Följ länken: http://www.marlisco.eu/video-contest.en.html