Projektresultat

7 sätt att bidra till minskad nedskräpning

En liten broschyr som ger 7 generella tips till allmänheten på hur man kan bidra till minskad nedskräpning har tagits fram i projektet Ren Kustlinje. Broschyren får användas fritt vid strandstädnings-event och andra informativa tillfällen.
Vid utskrift tänk på att skära bort ca 2 cm i båda kortändarna samt vik till tredelad folder efter de svaga viklinjerna.  
Vid frågor och kommentarer på broschyren kontakta Helena Bredin.

Artiklar om strandstädning 2016

Under våren och hösten 2016 har Ren och Attraktiv Kust (RAK) testat en s.k. Diggipapp för att bättre nå ut till allmänheten. Digipapp är att nytt sätt att synas digitalt som innebär en möjlighet att annonsera med en redaktionell annons/reportage i en bestämd kvällstidning varje fredag, lördag, söndag under 12 veckor i rad med ett reportage.  Ca 700 000 visningar under 3 månader räknar man med att nå. Genom annonseringen/ reportaget hoppas vi få se ett ökat engagemang för den frivilliga strandstädningen. Det finns tre artiklar som är kopplat till tjänsten, se nedan. Kommunikationen har koppling till kommunikationen kring strandstädarkartan.
 

Sopkärl funkade för bra

Förebyggande arbete för att minska nedskräpning i känslig miljö samt för att möjliggöra och underlätta för turistande människor att avyttra sitt avfall är inte alltid enkelt och okomplicerat. Olika platser och målgrupper kräver sina specifika och anpassade lösningar.

Sotenäs kommun har genomfört ett försök på den populära Smögenbryggan. Smarta kärl med stor kapacitet placerades ut bla i syfte att minska tömningsfrekvensen, då detta arbete är svårt att utföra bland så mycket människor, samt att öka sorteringen.

Läs här ett kort referat med vunna kunskaper och erfarenheter från detta delförsök inom ramarna för projektet Ren Kustlinje, följ länk.

Arkiv

16. januar la EU-kommisjonen fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfalldirektiv.

Läs hela inlägget »
2018-01-03
Så arbetar Sotenäs kommun mot spökfisket
2017-12-11
Mikroplast i blåskjell langs hele kysten
2017-12-04
Samlet Folketing sender plastbrev til EU
2017-11-27
Save the date!
Bilder används under Creative Commons från Oregon State University

Press

Projektevent

"Marint affald - Trusler, udfordringer og løsninger" konferens 12-13 september 2017

Projektet Ren Kustlinje håller en större transnationell konferens i Frederikshavn i Danmark i september 2017. 

Ett syfte med konferensen är att förmedla vunna kunskaper och erfarenheter ungefär halvvägs in i projektet.

Program för konferensen och angränsande projektmöten finner ni här i inbjudan.    
 

Anmäl dig senast den 25 augusti för att försäkra dig en plats!

TACK!

Kick-off Ren kustlinje, 2-3 mars 2016 på Smögen, Sverige
Tack alla för en energigivande och inspirerande uppstartskonferens!
Nya nätverk och kontakter har skapats.

Det är glädjande att se och höra om alla sprudlande idéer och engagemang som finns hos er alla. Detta bådar gott för framtiden och samverkan oss emellan de kommande tre åren i projektet Ren kustlinje!

Nedan återfinner ni merparten av visat material i storgrupp. Material från respektive WP-möte kommer att förmedlas av WP-ledarna direkt till er eller på Partnersidan.  

Varmt lycka till med det fortsatta projektarbetet!
 
Öppna programmet genom att klicka på nedanstående dokument:

presentationer från 2-3 mars

nytt & Tips från projektledningen

Det kom en hälsning...
I väntan på bussen hann Oskar Kihlborg samla ihop två säckar med skräp. Tyvärr alldeles för lätt... Vi tackar Oskar för detta och den inspiration som har gav oss alla.

Nu ligger beslut och allmänna projektvillkor upplagt på Partnersidan för information till  alla parter. Ta del av detta material!

TIPS - Innovation Seabin
Har ni sett denna flytande soptunna? Kanske kan den lösa en del av nedskräpningsproblemen i våra marinor. Avgör själv:

Ökat fokus på återvinning av plast?
Lästips: Rapport om plastföroreningar i havet med förord av Mogens Lykketoft, ordförande för FN. 
 

Skräpplockaraktioner HSR

TIPS - angränsande projekt
Titta in på www.marlisco.eu. Där finns mycket bra information som vi kan lära oss av. 

Dela med dig, tipsa andra!
Har du tips eller idéer som du gärna delar med dig till andra? Kontakta då Helena så lägger vi ut det här. 

kalender