Internt prosjektmøte - Ren Kystline

Program 6. november 2018

16.00 - Velkommen v/ Helena Bredin

16.05 - Følgeforskning - Hva sier den om prosjektet? v/ COWI

17.00 - Veien videre - Hva skjer etter prosjektet?

18.30 Egen tid / Felles aktivitet

19.30 Middag