Program 7. november 2018

08.30

Registrering og utstilling av prosjektresultater
Utstilling med prosjektresultater

09.30

Velkommen og åpning av konferansen
Siv Jacobsen,  Østfold fylkeskommune

09.45

Finnes det håp i havet?
Fredrik Myhre, seniorrådgiver fiskeri og havmiljø WWF

Det spøker i havet
Tora Tokvam Drægni, SALT

Betydningen av strandrydding 
Per Nilsson, marinbiolog

European plastics strategy (Presentation in English)
Jan Joris Midavaine, KIMO Nederland

12.30

Lunsj / Utstilling

13.45

Parallelle sesjoner med fokus på prosjektresultatene i Ren Kystlinje:

Spor 1
Kilder


Det er flere kilder til marin forsøpling, og Ren kystlinje har jobbet med flere av dem. I denne parallellen vil du få høre om blant annet utfordringer og tiltak innen avfallshåndtering, avløpssystemer og kunstgressbaner. Ulike virksomheters ansvar for å endre egen eller andres handlinger vil også belyses.

1.1 Hva finner vi på strendene i KASK området? v/ Ryan Metcalfe, KIMO

1.2 Utslippskilder og analysemetoder v/ Therese Karlsson, Göteborgs universitet

1.3 Nå er det hjul igjen – Mikroplast fra dekkslitasje, kan det fanges? v/ Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune

1.4  Kartlegging av gummigranulatbruk på kunstgressbaner og veien mot en bedre løsning i KG 2021 
v/ Bjørn Aas, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Spor 2
Slik håndterer vi det


Når det marine søppelet har havnet i havet og på strendene må det håndteres. Hvordan fjerner vi det og hva skjer med det etterpå? I denne parallellen får du høre om hvordan arbeidet kan effektiviseres, hvordan strandrydding brukes som arbeidstrening i flere kommuner, frivillige initiativ til å rydde, og fordelene med økt samarbeid. 

2.1 Profesjonell strandrydding  
v/ Ulrika Marklund och Florina Lachmann, Ren och Attraktiv Kust, Västkuststiftelsen

2.2 Tiltak for å få med flere frivillige v/Steen Heftholm, Frederikshavn kommune

2.3  Erfaringer fra rydding under vann av søppel og tapt fiskeredskap v/ Per-Olof Samuelsson, Sotenäs kommun och Sandra Toivio, Håll Sverige Rent

2.4  Marint avfall til gjenvinning
v/ Peter Carlsson, Sotenäs kommun

Spor 3
Slik løser vi det


Marin forsøpling er et internasjonalt problem, som krever samarbeid på tvers av landegrenser og mellom ulike fagfelt. I denne parallellen får du eksempler på at forskningsmiljøene stadig leverer ny kunnskap, behovet for nye myndighetskrav og virkemidler, hvordan det nordiske samarbeidet har utviklet seg, og utfordringer fremover. 

3.1 Nordisk samarbeid og 
fokus på neste generasjon 

v/Eva Blidberg, Håll Sverige 
Rent och Gunnar Höglind, Gullmarsgymnasiet, Campus Väst

3.2 Marin plast i Skagerrak - kartlegging og spredningsmodellering 
v/ Jon Albretsen, Havforsknings-instituttet

3.3 På lag med avfallsselskapet 
v/ Hege A. Hellem, MOVAR

3.4 Hva skjuler seg på bunnen, "Miljøtokt 2017 i Ytre Oslofjord" v/ Lars Wilhelm Solheim

15.45 - 17.30

Hva må til for å skape kollektiv handling?

Sverker Jagers, Centre for Collective Action Research & Göteborgs Universitet

Håpets katedral
Solveig Egeland, Borg bispedømme

19.30

Middag og underholdning

Program 8. november 2018

09.00 - Workshops med fokus på et fortsatt nordisk samarbeid.

Workshop 1
Sammen for et rent hav - Veien videre


Et rent Skagerrak er avhengig av god miljøledelse. Felles politikk mellom Norge, Sverige og Danmark om Skagerrak kan føre til konkrete tiltak til gjennomføring. Hva kan en oppfordring / erklæring om veien videre inneholde? Dette vil vi jobbe med i denne workshopen.

Workshop 2
Myndighetskrav og virkemidlerI arbeidet med marin forsøpling er det funnet behov for endringer i regelverk og virkemidler. EU jobber med en strategi for plast og mikroplast og flere land jobber med nye krav. Hvilke krav er nødvendige og hvilke krav kommer? Dette vil bli belyst og diskutert i denne workshopen.

Workshop 3
Kunnskap og innovasjonFor å løse problemet med marin forsøpling er det nødvendig med ny kunnskap og innovative løsninger. Hva gjør forskning og næringsliv for å finne fremtidens løsninger? Hva må til? Dette vil vi løfte frem og diskutere i denne workshopen.

Innledere: 
- Behovet for samarbeid, v/Mats Abrahamsson, Sotenäs kommun

- Politiske samarbeidsarenaer i nytt interregprosjekt, v/Bjørn Horten, Østfold fylkeskommune

Møteleder: Erik Skauen, Østfold fylkeskommune

Gruppearbeid & Oppsummering

Innledere: 
- Gjeldende regelverk og virkemidler v/ Elisabeth Rui, Fylkesmannen i Vestfold

- Våre erfaringer med regelverk og virkemidler v/ Fanny Pindsle, Hold Norge Rent

Møteleder: Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune

Gruppearbeid & Oppsummering

Innledere: 
- XX, v/ Bethanie Carney Almroth, Göteborgs universitet

- XX, v/ Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Aalborg Universitet

Møteleder: Bethanie Carney Almroth, Göteborgs universitet

Gruppearbeid & Oppsummering

11.00

Strategi for bæredyktighet og forretningsmuligheter for gjenbruk av plast

Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Aalborg Universitet

11.35

Starten på et langsiktig arbeid
v/Helena Bredin og politikere i styringsgruppa Ren Kystlinje

Kan Ren Kystlinje være starten på et langsiktig nordisk samarbeid for et rent Skagerrak?

Ren Kystlinje gir stafettpinnen videre. 

12.15

Havet - En forutsetning for liv
Joakim Odelberg

13.00

Lunsj