Program 7. november 2018

Program er under utarbeiding.

Program 8. november 2018

Program er under utarbeiding.

Workshops

Miljøledelse i Skagerrak - Veien videre

Utarbeiding av Ren Kystlinje-erklæringen. Slik gir vi stafettpinnen videre.

Myndighetskrav og virkemidler

Er det behov for endringer i regelverket? Hvilke krav kommer fremover?

Kunnskap og innovasjon

For å løse utfordringen er det nødvendig med ny kunnskap og innovative løsninger. Hvordan skal vi jobbe videre med dette?