Nackdelar med vindkraft

2019 kom cirka 19 procent av Sveriges elproduktion från vindkraft, och vindkraften har haft en enorm tillväxt de senaste åren. Även om det är en förnyelsebar energikälla finns det en del nackdelar med vindkraft och många tycker att det förstör landskapen.

Vindkraft i Sverige – Så fungerar det

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som fungerar genom att vind får de stora rotorbladen på vindkraftverken att fungera. Det i sin tur driver runt en generator som förvandlar rörelseenergin till el. Vindkraftverken placeras på platser runt om i landet där det ofta finns mycket vind, så som öppna platser utan mycket skog.

Det måste blåsa minst fyra sekundmeter för att rotorbladen ska snurra, men för mycket blåst är inte bra. Om det blåser mer än cirka 25 sekundmeter brukar vindkraftverken stängas av på grund av säkerhetsskäl och för att undvika onödigt mycket slitage. I Sverige förekommer dock sällan så starka vindar. Allra bäst fungerar vindkraftverket vid vind på cirka 13 sekundmeter.

Tornen som rotorbladen monteras på är minst 100 meter höga eftersom vinden är starkare och mer ostörd högre upp från marken.

Därför används vindkraft i Sverige

Vindkraft är förvisso en relativt liten källa till elproduktion i Sverige fortfarande jämfört med exempelvis vattenkraftverk men har en mycket stor tillväxt. Förespråkarna för vindkraft hävdar att de främsta fördelarna är:

  • Vindkraft är en förnyelsebar källa, vind finns det alltid mer eller mindre av.
  • Vindkraft ger inga koldioxidutsläpp
  • Marken är relativt lätt att återställa efter vindkraftsparkens livslängd tagit slut

De senaste åren har användningen av vindkraft ökat enormt och under de senaste 10 åren har ökningen gått från att stå för cirka 3,5 % av elproduktionen i Sverige till att stå för cirka 20 %. Att vindproduktionen har ökat så kraftigt i Sverige är på grund av politiska beslut att minska på icke-förnyelsebara energikällor och istället uppmuntra till att välja förnyelsebar energi. Efterfrågan styr produktionen och i Sverige kan du hos en del elbolag välja vilken energikälla du vill att din el ska komma ifrån.

För att all elproduktion ska bli fossilfri är det viktigt att använda sig av alla förnyelsebara naturresurser som finns, och därför blir vind, vatten och solenergi viktigt.

Nackdelar med vindkraft

Även om vindkraft är en förnyelsebar energikälla som inte bringar några utsläpp i naturen finns det en del nackdelar. Det finns nackdelar som har påverkan på miljön, men också nackdelar i hur vindkraftverk faktiskt fungerar som energikälla.

Den största nackdelen som berör själva funktionen av vindkraftverk är att vinden inte går att styra och det är svårt att få ett jämnt flöde av elproduktion. Även om man försöker bygga vindkraftparker på platser där det ofta förekommer mycket vind, går det inte att förlita sig på vindkraftverk som enda energikälla. Det kan förekomma längre perioder utan tillräckligt mycket vind och då krävs det att det finns kompletterande elproduktion.

De nackdelar vindkraften har på miljö och människor kan sammanfattas så här:

  • Påverkar landskapsbilden. Även om vindkraftverken är vita och rotorbladen sitter mycket högt har det en stor påverkan över hur landskapen ser ut.
  • Det kan ge skugga på åkrar. Många bönder vittnar om att vindkraftverken skuggar deras planteringar vilket ger en negativ effekt på deras skörd av grödor.
  • Fåglar och fladdermöss kan skadas.
  • Ger ifrån sig ett högt ljud. Något som stör boende i närheten av vindkraftparker och kan även störa och skrämma både vilda och tama djur.
  • När vindkraften placeras i vattenområden kan den biologiska mångfalden ta skada och påverkan kan vara lika allvarlig som när plast hamnar i haven.

Hur bör vi handskas med konsekvenserna av vindkraft i framtiden?

Vindkraft har förvisso funnits under en lång tid och redan på 1990-talet började man installera vindkraftverk i Sverige. Men eftersom det vuxit så pass mycket under så kort tid behövs forskning på vilka konsekvenser som kan komma av vindkraftverk i sån här stor skala.

Det pågår ständigt många forskningsprojekt kring vindkraftverk och hur det går att utveckla vindkraft som energikälla och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vindkraft anses vara en viktig pusselbit för en fossilfri framtid och därför satsas en hel del pengar på forskning och utveckling av energikällan.

Visste du att du själv kan anordna ett vindkraftverk i trädgården för din egen elproduktion? Det finns företag som satsar på småskaliga vindkraftverk och alla mindre än 125 kilowatt får anläggas utan tillstånd. Vill du ha ett vindkraftverk större än så behöver du anmäla det enligt miljöbalken.

Att anlägga ett vindkraftverk kostar självklart en slant och behöver du finansiering kan Sambla.se vara till hjälp. Tänk dock på att överväga om alla nackdelar med vindkraft väger upp möjligheten till egen elproduktion.

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *