Nackdelar med vattenkraft

Haven skapar enorma krafter som vi använder för att utvinna elkraft. Men nackdelarna och problemen med vattenkraftverk är många. Vi diskuterar här en förnybar källa till el som är politiskt viktig för omställningen till förnybar energi. Lite el produceras dock i förhållande till de stora kostnaderna samtidigt som vattenkraftverken gör mycket stor skada.

 

Vattenkraften i Sverige – Bakgrund

Man vet inte riktigt när vattenkraften ”uppfanns”, för det var längesedan man lärde sig att använda vattnets rörelser för att driva kugghjul vid åar och forsar. Man tror att det möjligen skedde för första gången i Kina för väldigt längesedan. Även hör i norden har man använt sig av den här principen. Avståndet från att använda sig av kugghjul till att använda sig av rörelseenergin till att producera elkraft är inte långt. Sverige har idag 72 vattenkraftverk och samtliga uppfördes under 1900-talet. Ungefär 40% av Sveriges elenergi kommer idag från vattenkraft.

 

Varför är vattenkraft så stort i Sverige?

Man kan summera fördelarna som förespråkarna använder till fyra punkter:

 • Vattenkraft är en förnybar energikälla och tar därför inte slut.
 • Vattenkraft bidrar inte till luftföroreningar
 • Vattenkraft ger inget utsläpp av koldioxid
 • Vattenkraft skapar ingen biprodukt som måste återvinnas eller tas tillvara.

Varför vattenkraft producerar en så mycket som 40% av vår el är en politisk fråga. En av punkterna ovan, som förespråkarna brukar hävda, är att vattenkraft inte skapar restprodukter eller avfall som man måste återvinna, som exempelvis kärnkraften. Men med tanke på hur mycket skada vattenfall i själva verket gör är det svårt att inte tänka på skadorna som en biprodukt eller avfall. Och även om inte vattenkraften inte påverkar vår luft direkt med exempelvis luftföroreningar, hur är det egentligen med föroreningarna i vattnet? Räknas inte dom? Så vad gör då vattenfall för skador?

 

Vilka nackdelar har vattenkraft och vilka skador gör kraftverken?

Det finns nackdelar som är skadliga, men också nackdelar som inte är direkt skadliga, exempelvis att vattenkraft är väldigt dyrt att sätta upp. Detta innebär att det tar mycket lång tid innan exempelvis stat eller energibolag får tillbaka pengar på sin investeringar. Kraven för miljön har dessutom blivit högre, så det är många fler krav man idag måste leva upp till Frågan är om ett företag idag överhuvudtaget skulle kunna få tillstånd att sätta upp den typ av gamla vattenkraftverk som är i drift just nu.

Om vi talar om direkta nackdelar som också är skadliga kan man sammanfatta farorna till dessa punkter:

 • Bygget av vattenkraftverk omfattar mycket stora åtgärder i landskapet som skadar djuren och naturen, på land likväl som i vattnen.
 • Våra vattenkraftverk är inte miljövänliga
 • Omfattande reparationer skapar ytterligare negativ påverkan på omgivningarna
 • Det finns stor risk för översvämningar, främst i dammar och sjöar
 • Vattenkraft hindrar naturliga översvämningar vid stränder som är viktiga för strandnära arters överlevnad.
 • Turbinerna dödar fiskar och andra levande arter  – och ger därför indirekt ett avfall som man måste ta hand om på ett sätt eller ett annat.
 • Fiskarter kan inte ta sig förbi och blir förhindrade att leka.

 

Hur måste vi hantera konsekvenserna på lång sikt?

Mer än 70% av allt vårt syre på jorden kommer från haven och algerna. Vattenkraft skadar vår luftkvalitet indirekt även om de inte ger utsläpp direkt i luften. Vi får inte skada livet i haven, då riskerar vi att förstöra vår främsta källa till syre. För vår framtids skull måste vi ta hand om två stora miljöproblem i haven. Det ena är plast, det andra är att vi måste ändra vårt förhållande till vattenkraften. Antingen måste vi ersätta vattenkraft med andra källor till elproduktion, exempelvis finns stora fördelar med vindkraft. Eller så måste vi ändra gamla och nya kraftverk på ett sätt så att de inte gör skada. Frågan är om det senare alternativet är dessvärre förmodligen enbart en utopisk vision som inte går att genomföra i praktiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *