Nackdelar med solenergi

Solen strålar ut stark effekt som vi kan använda som energi till elproduktion. Solenergi är en förnyelsebar energikälla och har blivit allt vanligare. Trots att solenergi är förnyelsebart är det inte 100 % klimatneutralt och bidrar till utsläpp.

Solenergi i Sverige

Solenergi är en energikälla som har blivit allt vanligare i Sverige och solenergi används både till elproduktion, värme och kyla. Många hushåll väljer att själva installera solceller på taket, och elen du får från dina egna solceller kallas för solel medan el du köper via ett elbolag kallas för solkraft.

I Sverige började solceller att användas redan på 1970-talet men då mest i fristående system och var inte anslutna till elnätet. Med åren har tekniken för solceller utvecklats och det fungerar bättre och är mycket billigare. Användandet av solenergi har därför ökat mycket och från 2017 till 2018 skedde en ökning med 10 200 anläggningar.

Trots den stora ökningen står solenergin för en förhållandevis liten del av Sveriges elproduktion och utgör endast cirka 1 % av den totala produktionen. Den mesta av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraft, vattenkraft och vindkraft.

Solenergi utvinns på tre olika sätt. Sätten som kan användas är solceller, solfångare och termisk solkraft. Solceller är det vanligaste att hushåll själva installerar för elproduktionen, medan solkraft med fördel kan användas för att värma upp vatten i huset eller exempelvis en pool.

Varför solenergi har så stor tillväxt

Solenergi är en av de energikällor som har allra störst tillväxt och ökningen av anläggningar är stor. Några av anledningar till att solenergi har så stor tillväxt är:

  • Det är en förnyelsebar energikälla och politiska beslut gör att många vill hjälpa till att fasa ut fossila energikällor.
  • Sverige har ett mycket bra klimat för solceller eftersom de fungerar bra när det är relativt svalt.
  • Själva elproduktionen bidrar inte med några utsläpp.
  • Med egen elproduktion från solceller påverkas du inte av elpriset och blir självförsörjande på el.

Eftersom solceller är relativt underhållsfria samt att du som väljer att installera solceller på din villa exempelvis kan få ROT-avdrag vid själva installationen har solenergi blivit mycket populärt. Förutom engångskostnaden, som minskar med ROT-avdraget, får du praktiskt taget kostnadsfri el vid egen produktion.

Solenergi och dess nackdelar

Trots att solenergi är en förnyelsebar källa och själva elproduktionen i sig inte bidrar till utsläpp finns det en del nackdelar. Den största nackdelen som det debatteras om är att tillverkningen och transporten av själva solcellerna faktiskt bidrar till relativt mycket utsläpp som påverkar klimatet negativt.

Många hävdar att det blir vilseledande för konsumenten att säga att produktion av solel inte bidrar med några utsläpp, eftersom det faktiskt krävs solceller för produktionen. Vid tillverkningen av solcellerna används också en del hälsofarliga och giftiga ämnen.

Andra nackdelar med solenergi:

  • Solceller kostar mycket pengar. Även om du får göra ROT-avdrag på installationen kostar det mycket både att köpa och installera solceller. Det kommer ta flera år innan du har tjänat in dina pengar genom att dina elkostnaden sjunger.
  • Solen kan vara en bristvara. Solenergi och solceller är beroende av att det faktiskt finns sol. I Sverige kan solen lysa med sin frånvaro under längre perioder och detta kan en märkbar effekt på energiproduktionen. Vill du inte ha en kompletterande energikälla behövs ett batteri.
  • Batteri för energilagring är väldigt dyrt och batterier har stor klimatpåverkan och många etiska dilemman vid framställning. Men utan batteri för energilagring behövs en kompletterande energikälla.
  • Solceller tar mycket plats. För att få tillräckligt med solenergi behövs en relativt stor yta med solceller.

Hur bör vi hantera den stora ökningen av solceller

Eftersom politiska beslut tvingar oss att mer och mer gå över till förnyelsebara energikällor är det viktigt att alla naturkrafter som finns till detta, men det är också viktigt att det görs på ett hållbart sätt.

Solenergi i sig är en mycket bra energikälla, eftersom solen är relativt pålitlig och konstant på många platser runt om i världen. Därför är det viktigt att utvecklingen hela tiden går framåt, speciellt gällande framställandet av solcellerna och batterier, som är en vital komponent inom solenergin.

Vi står inför stora utmaningar framöver och vi behöver prioritera vårt klimat. Förutom att hela tiden forska vidare på klimatsmarta och innovativa energikällor behöver vi också titta övergripande på miljöförstöring. Ett annat stort problem är hur konstgödsel påverkar sjöar och hav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *